Bakeri overvåket ansatte med skjult kamera

Thursday, 24th February, 2011

Bakeri overvåket ansatte med skjult kamera.

Et overvåkingskamera var skjult i en røykvarsler. Nå er United Bakeries på Majorstua i Oslo ilagt et gebyr på 40.000 kroner for å ha drevet skjult overvåking av de ansatte.

Aftenposten 24.02.2011

Sveriges Domstolar – Kammarrätten tillåter viss kameraövervakning i gymnasieskolor.

[2011-01-25] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm tillåter kameraövervakning av elevskåp men inte av korridorer, lektionssalar och liknande utrymmen. Det framkommer i två domar som avgjorts idag.

24.01.2011

Karttjenester – Et åpnere samfunn med nye karttjenester – digi.no : Juss & samfunn.

Skal kartlegge både overvåkingskameraer og hull i asfalten.

Frivillig innsats har bidratt til at tjenester som Wikipedia og OpenStreetMap ikke bare omfatter store mengder innhold, men på mange områder er mer oppdaterte enn sine kommersielle konkurrenter.

Men håpet er at dugnadsånden ikke stopper her. I Norge har det nylig blitt opprettet flere nye tjenester basert på brukerskapt innhold eller frivillig arbeid, og alle har et stort nyttepotensial.

I disse overvåkingstider har Petter Reinholdtsen, som kanskje er mest kjent som leder av Norwegian Unix User Group (NUUG), opprettet en karttjeneste som har som mål å vise posisjonen til overvåkingskameraene i Norge i et OpenStreetMap-basert kart.

30.12.2010

BBC News – ‘Six crimes a day’ solved by CCTV, Met says.

CCTV cameras across London help solve almost six crimes a day, the Metropolitan Police (Met) has said.

26.12.2010

Kamera i 300 stavangerdrosjer – Nord-Jæren – NRK Nyheter.

Stavanger Taxi vedtok på et styremøte i dag å innstallere kameraer i sine 310 drosjer.

- Det har vi bestemt i lys av siste tids hendelser, hvor flere av våre sjåfører har blitt anmeldt for overgrep. Vi vil ha kameraer for å sikre både kunder og sjåfører mot overgrep, sier styreleder Morten Eriksen til NRK.'