I det godes tjeneste

Wednesday, 20th May, 2009

« (…) den som prøver å gi en klar og redelig fremstilling av den kristne tro, han vil uundgåelig gjøre sig skyldig i blasfemi. »

Dagbladet  24.01.2009 Torbjørn Røe Isaksen'