Truer med å anmelde rektor etter muslimbrev – Nyheter – Innenriks – Aftenposten.no.

En mor ved Mjøndalen skole i Nedre Eiker truer med å anmelde rektoren ved skolen etter at han delte ut et brev til sine muslimske elever. I brevet ber rektoren muslimske elever og foreldre engasjere seg mer i skolens aktiviteter.

19.01.2011

Fylkesråd Aase Gjestvang «ser ikke helt hensikten» med en støttegruppe for ytringsfrihet i den videregående skolen i Hedmark, og hun blir «overrasket» når hun får høre om den nye støttegruppen.

HA 24.11.2008

Fylkesråden ser ikke helt hensikten med en slik støttegruppe. Dette kan kanskje være tilfelle med flere yngre mennesker. I denne forbindelse kan det kanskje være fornuftig å lese arbeidsmiljølovens paragraf to hvor det blant annet står: «Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig».

HA 19.11.2008

Skremmes til taushet

Saturday, 9th May, 2009

Fire av fem rektorer mener skoleledere ikke tør fortelle om kritikkverdige forhold i skolen. Hver femte grunnskolerektor sier de har fått refs etter å ha uttalt seg offentlig.

Dagsavisen 20.10.2008

Rundt 500 skoleledere og tillitsvalgte deltok på skolelederkonferansen i Bergen. Tema for konferansen var “Ledelse og kommunikasjon”. Helga Hjetland innledet, og hun trakk fram Utdanningsforbundets undersøkelse om skoleledernes ytringsfrihet.

Utdanningsnytt 24.10.2008

Skremmes til taushet

Saturday, 9th May, 2009

Fire av fem rektorer mener skoleledere ikke tør fortelle om kritikkverdige forhold i skolen, av frykt for å få refs. – Dette kjenner jeg meg slett ikke igjen i, sier rektor Per Olav Strande ved Reinsvoll skole.

OA 23.10.2008'