Klassekampen : Rød snuoperasjon

Monday, 2nd November, 2009

Klassekampen : Rød snuoperasjon.

Rødt-leder Torstein Dahle lover å ivareta kunstneres interesser i fildelingsspørsmålet. Han innrømmer at partiet har vært seint ute med forsikringer om at opphavsretten er verdt å beskytte.

Klassekampen : Kulturfolket ser rødt

Monday, 2nd November, 2009

Klassekampen : Kulturfolket ser rødt.

Rødt ser helst at kulturen blir gratis. Nå møter partiets fildelingsstandpunkt motstand blant kulturfolk i egne rekker.

I februar gikk partiet Rødt ut med uforbeholden støtte til det svenske fildelingsnettstedet Pirate Bay, som sto på tiltalebenken for å ha spredt ulovlig kopierte film- og musikkfiler.

Her hjemme var det ingen politiske partier som gikk like langt i å forsvare de svenske fildelerne som det Rødt gjorde.'