Den sterkestes opphavsrett | Under Dusken

Wednesday, 4th November, 2009

Den sterkestes opphavsrett | Under Dusken.

Kunstnere taper kampen om egen kunst, idet materielle interesser overskrider moralens grenser.'