De sterkestes frihet

Thursday, 14th May, 2009

Den som tror politisk fjernsynsreklame vil føre til at de små og svake får sitt budskap bedre fram, er i beste fall naiv.

Vårt Land 12.12.2008 (leder)

Politisk reklame bør ikke forbys

Thursday, 14th May, 2009

Hvis det ikke hefter klare feilslutninger eller misforståelser til domspremissene, tyder det på at det blir vanskelig for den norske stat å vinne fram med en eventuell anke. Det spørs om ikke kulturministeren heller bør skynde seg å lage rammer og regler for hvordan reklamesnutter med politisk innhold skal se ut i norske tv-kanaler. For Stortinget har full rett til å regulere den politiske reklamen. Det er slett ingen grunn til å frykte «amerikanske tilstander».

Namdalsavsia 12.12.2008

Ingen frykt for finske tilstander

Thursday, 14th May, 2009

Torsdag ettermiddag bredte det seg en frykt for amerikanske tilstander over Arbeiderpartiet og tilliggende småherligheter. Pussig nok var ingen redde for at vi skulle få finske tilstander, selv om det er mer sannsynlig.

Omdals medieblikk: Aftenbladet 13.12.2008

Reklameforbud utgått på dato

Thursday, 14th May, 2009

I befolkningen er det ikke noe sug etter politisk tv-reklame, hevder motstanderne. Det kan ikke utelukkes at de har et poeng der. Men dette var faktisk ikke tema i avgjørelsen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dommerne kom enstemmig frem til at reklameforbudet utgjør et brudd på ytringsfriheten og derfor må oppheves.

Fredrikstad Blad  14.12.2008 (Leder)

Ja til politisk TV-reklame

Thursday, 14th May, 2009

Et enstemmig dommerpanel i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ga i dag TV Vest medhold i sin klage mot den norske stat om retten til å sende politisk tv-reklame.

Aftenposten  11.12.08

Generalsekretær Geir Magnus Nyborg i Familie og medier, tar i sin siste mediekommentar på nettstedet fom.no opp spørsmålet om forbudet mot politisk TV-reklame i Norge. Det er en problemstilling som også opptar oss.

DagenMagazinet  03.11.2008'