Det farlige fjernsynet

Wednesday, 20th May, 2009

Forbud er trygt, mener kulturminister Trond Giske. Det er en svært uheldig ryggmargsrefleks, skriver Andreas Wiese.

Dagbladet 30.01.2009

TV 2 vil bryte reklameforbud

Wednesday, 20th May, 2009

TV 2 har informert Kulturdepartementet om at de vil bryte reklameforbudet mot politisk tv-reklame, og trosser dermed kulturminister Trond Giske.

Kampanje 29.01.2009

Domstolene trekker yttergrenser

Wednesday, 20th May, 2009

På nytt er Norge dømt i Strasbourg for å bryte menneskerettighetene. Menneskerettighetsdomstolen har avgjort at det norske forbudet mot politisk tv-reklame bryter ytringsfriheten. En «seier for ytringsfriheten og den sunne fornuften», sier Dagbladet i sin kommentar. «Også i Norge bør vi kunne innse at politisk tv-reklame ikke truer demokratiet mer enn annen reklame,» sier Aftenposten. Men er det en domstol i Strasbourg som skal avgjøre om vi er blant de fire landene i Vest-Europa som tillater slik reklame eller om vi er blant de 11 som forbyr det? Mer enn ytringsfriheten dreide saken seg om hvordan staten skal legge til rette for en «aaben og oplyst offentlig Samtale», som det heter i Grunnloven.

Morgenbladet, Hans Petter Graver, 19.12.2008

Lemenmarsj

Wednesday, 20th May, 2009

* Reaksjonene på Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgs dom mot Norge i saken om politisk tv-reklame er tankevekkende. Det har nærmest vært en kollektiv lemenmarsj til støtte for dommen i norske medier, anført av Dagbladets Martine Aurdal, som mener den er en «seier for ytringsfriheten og den sunne fornuften». Blant de få som ikke slutter seg til lemenmarsjen, er jusprofessor Hans Petter Graver, som i et debattinnlegg i Morgenbladet spør om det er riktig at en domstol i Strasbourg skal avgjøre om Norge skal være blant de fire landene i Vest-Europa som tillater slik reklame, eller om vi skal være blant de elleve som forbyr det. Graver mener Menneskerettighetsdomstolen her legger uholdbare begrensninger på de nasjonale politiske myndigheters handlefrihet.

Klassekampen 23.12.2008 Leder

Hva skjer nå?

Wednesday, 20th May, 2009

I Norge er det forbudt ved lov å sende reklame for livssyn og politiske budskap i fjernsyn. Stortinget har i flere tilfeller debattert forbudet, men det har stått seg, tross skiftende politiske flertall. Men torsdag 11. desember konkluderte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med at forbudet krenket ytringsfriheten.

Vibeke Musæus,  Njål Høstmælingen Dagbladet 17.12.2008

Ja til politisk reklame

Thursday, 14th May, 2009

TV Vest sendte i 2003 politisk reklame for Pensjonistpartiet. Det er strid med kringkastingsloven, og kanalen fikk en bot på 35 000 kroner fra Statens Medieforvaltning.

Saken ble bragt inn for rettsapparatet og helt til Høyesterett der de tapte. Redaktør for Aftenladet multimedia Per Fjeld sa etter dommen at saken er så prinsippiell at de ville bringe saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

NRK 11.12.2008

TV Vest vant over den norske stat i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i striden om politisk TV-reklame. – Da kan man vise politisk reklame på TV i morga, sier medierettekspert.

VG 11.12.2008

Valebrokk: – Strålende fornøyd

Thursday, 14th May, 2009

Tidligere sjefredaktør Kåre Valebrokk i TV 2 er strålende fornøyd med dommen som knuser det norske forbudet mot politisk tv-reklame.

Kampanje  11.12.2008

Sp, SV og Rødt fortviler over at det åpnes for politisk reklame.

Nettavisen 11.12.2008

Frp vil på tv nå

Thursday, 14th May, 2009

Pål Morten Borgli (Frp) vil i gang med tv-reklame på dagen. Men foreløpig sier tidligere TV Vest-redaktør Per Fjeld nei.

Aftenbladet  11.12.2008'