Sjefen sjekket ansattes PC, og vant i retten

Tuesday, 23rd September, 2008

Den ansatte anket til Høyesterett, men fikk avslag.

Afenposten 23.09.2008.'