Åpen tilgang og Tidsskriftets praksis

Friday, 10th October, 2008

Åpen tilgang innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett. Forfatter beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

A Jakobsson, R Nilsen, S Fossum

Tidsskrift for Den norske legeforening 28.06.2007

Hvem eier en tidsskriftartikkel?

Friday, 10th October, 2008

Spørsmål om åpen tilgang til artikler og spørsmål om opphavsrett til de samme artiklene er uavhengige av hverandre og må drøftes hver for seg.

Tidsskrift for Den norske legeforening 20.09.2007 (leder)'