Vår mest brutte lov

Wednesday, 20th May, 2009

La oss gå rett på sak. Det viser seg nå at en av Norges 431 kommuner – Grimstad – har nektet innsyn i 55 saker i den korte perioden 2. til 14. januar i år ved å vise til hva de mener offentlighetsloven fra 1970 krever. Problemet er at denne loven ikke eksisterer. Den nye offentlighetsloven ble vedtatt allerede i mai 2006. Kommunen hadde altså usedvanlig god tid til å sette seg inn i denne nye loven før den trådte i kraft fra 1. januar 2009. Det har åpenbart ikke skjedd.

Dagbladet  05.03.2009

Arne Jensen
Ass. Generalsekretær, Norsk Redaktørforening
Finn Sjue
Førstelektor i journalistikk, Høgskolen i Oslo

Julegave unntatt offentlig innsyn

Wednesday, 20th May, 2009

I store trekk håndterer kommunene postjournalene og lovverket på en god måte. Men det finnes dessverre eksempler på at kommuneansatte bruker lovhjemler som behagelig skjold i saker der de helst ikke vil ha innsyn. Et sånt eksempel fant vi i Lierne kommunes postjournal denne uka. Retur av en julegave førte til at administrasjonen stemplet brevet unntatt offentlighet, og kategoriserte innholdet som en personalsak. Kritikk av et politisk vedtak knyttet til en skolenedleggelse ble tydeligvis for sterk kost.

Namdalsavisa 11.02.2009

En støtte for hukommelsen

Thursday, 14th May, 2009

Dragkampen om notatet ved Statsministerens kontor har synliggjort kampen for offentlighet i forvaltningen.

Morgenbladet 28.11.2008'