Lærerne tør ikke uttale seg offentlig – Nyheter – Innenriks – Aftenposten.no.

Lærere i Oslo-skolen er redde for å uttale seg offentlig i frykt for negative reaksjoner. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk Lektorlag.

26.05.2011

Kommune-ansatte får snakke med media

Wednesday, 20th May, 2009

Frp i Råde avkrevet ordføreren en forsikring om at han og administrasjonen ikke motarbeider det vedtatte budsjettet.

Fredrikstad Blad  09.02.2009

Utvidet varslingskanal skal iverksettes

Wednesday, 20th May, 2009

Forsvardepartementet (FD) iverksatte fra 1. januar 2009 nye rutiner for varsling i FD. Dette omfatter varsling av alle kritikkverdig forhold.

Regjeringen, pressemelding 14.01.2009

Skremmes til taushet

Saturday, 9th May, 2009

Fire av fem rektorer mener skoleledere ikke tør fortelle om kritikkverdige forhold i skolen. Hver femte grunnskolerektor sier de har fått refs etter å ha uttalt seg offentlig.

Dagsavisen 20.10.2008

Rundt 500 skoleledere og tillitsvalgte deltok på skolelederkonferansen i Bergen. Tema for konferansen var “Ledelse og kommunikasjon”. Helga Hjetland innledet, og hun trakk fram Utdanningsforbundets undersøkelse om skoleledernes ytringsfrihet.

Utdanningsnytt 24.10.2008

Skremmes til taushet

Saturday, 9th May, 2009

Fire av fem rektorer mener skoleledere ikke tør fortelle om kritikkverdige forhold i skolen, av frykt for å få refs. – Dette kjenner jeg meg slett ikke igjen i, sier rektor Per Olav Strande ved Reinsvoll skole.

OA 23.10.2008'