NRL klager NRK inn for PFU – Troms og Finnmark – NRK Nyheter.

Norske reinsdrifssamers landsforbund (NRL) klager NRK- programmet Spekter inn for Pressens faglige Utvalg (PFU).

Programmet som klages inn tok opp problematikk rundt reindriftsnæringa, og NRL reagerer på at ingen fra reindrifta var med i programmet, som de mener fremstiller reindriftsnæringa som ansvarsløse miljøsyndere som overbeskatter beitene og overkjører andre næringsinteresser.

musikkguiden groove.no – Ønsker mer uavhengig musikk.

Flere småselskap med åpent brev til NRK om lisensiering av musikk til podcaster.

NRK setter opp sin egen torrent-tracker og legger ut populær serie.

Vi hadde stor suksess med å legge ut Nordkalotten 365 i full kvalitet for nedlasting via BitTorrent i fjor. Etter det har vi sporadisk lagt ut annet innhold også. Testene har vist at denne teknologien egner seg meget bra for å kunne nå ut med store filer til mange mennesker.

Greit med NRK-reklame

Monday, 22nd September, 2008

BBC vil ikke ha reklame på sine nasjonale nettsider, men nyhetssjefen mener det er greit at NRK har det.

I Norge har NRK møtt motbør fra kommersielle konkurrenter fordi kringkasteren har reklame på sine nettsider. I England er BBCs nasjonale nettsider reklamefri.

Fra Journalisten 12. september 2008.'