Karttjenester – Et åpnere samfunn med nye karttjenester – digi.no : Juss & samfunn.

Skal kartlegge både overvåkingskameraer og hull i asfalten.

Frivillig innsats har bidratt til at tjenester som Wikipedia og OpenStreetMap ikke bare omfatter store mengder innhold, men på mange områder er mer oppdaterte enn sine kommersielle konkurrenter.

Men håpet er at dugnadsånden ikke stopper her. I Norge har det nylig blitt opprettet flere nye tjenester basert på brukerskapt innhold eller frivillig arbeid, og alle har et stort nyttepotensial.

I disse overvåkingstider har Petter Reinholdtsen, som kanskje er mest kjent som leder av Norwegian Unix User Group (NUUG), opprettet en karttjeneste som har som mål å vise posisjonen til overvåkingskameraene i Norge i et OpenStreetMap-basert kart.

30.12.2010'