– Jeg vil kvele dem som skriver om mafiaen – Utenriks – NRK Nyheter.

Italias statsminister Silvio Berlusconi, som selv har blitt anklaget for å ha nære bånd til mafiaen, vil helst at det legges lokk på hele samfunnsproblemet.

Forbudt på Italienske skoler – Utenriks – NRK Nyheter.

Den Europeiske menneskerettsdomstolen begrunner kjennelsen med at et krusifiks i italienske klasserom bryter mot en hver forelders rett til å utdanne sine barn slik de selv ønsker, og ethvert barns rett til selv å kunne velge sin religion.

Pirate Bay risikerer italiensk rettssak – DN.no.

Den italienske aktoren Giancarlo Mancusi har fått blod på tann etter dommen mot Pirate Bay i Sverige.

I august i fjor forsøkte han å hindre italienske internettleverandører tilgang til Pirate Bay og fikk til slutt en domstolsbeslutning som stod i to måneder før den ble anket og opphevet.

Nå planlegger Mancusi en tiltale for brudd på italiensk lov om opphavsrett.'