Clinton advarer mot nettsensur – – Verden – Aftenposten.no.

Stater som forsøker å sensurere nettet vil til sjuende og sist bare ødelegge for seg selv, mener USAs utenriksminister Hillary Clinton.

– Vi mener stater som har reist barrierer mot frihet på internett, uansett om det er tekniske filtre, sensurregimer eller angrep på dem som utøver sin rett til ytringsfrihet og forsamlingsfrihet på nettet, til slutt vil oppleve at de er trengt opp i et hjørne, sier Clinton.

16.20.2011'