Gufset fra utenrikspolitikken

Saturday, 9th May, 2009

Etter en proteststorm mot den nye avlyttingsloven, kjent som FRA-loven, valgte den svenske regjeringen nylig å bøye av og gjøre omfattende endringer.

Vox publica 30.10.2008'