- FN-organer fiender av ytringsfriheten

Saturday, 9th May, 2009

Deler av FN-systemet kan bli et hinder i kampen for ytringsfriheten. Dette er alvorlig for FN, mener Thorbjørn Jagland.

Aftenposten 02.11.2008

Cuba, Kina og Russland til front mot «religiøs diskriminering».

ABCNyheter 30.10-2008'