Fildeling – NetCom kaster ut fildelere – ITavisen.

De fleste vet at det er forbudt å laste opp og ned opphavsbeskyttet materiale uten opphavsmannens tillatelse.

Ligger lavt
Det er likevel grunn til å anta at en stor del av pengene bredbåndsselskapene tjener, kommer fra kunder som er særdeles aktive i så måte.

Derfor ligger vanligvis teleselskapene lavt når det gjelder opphavsrett, pirater og torrents og sånt.

Men ikke NetCom….

Spørsmålene som ikke ble stilt – Meninger – Bjørkeng – Aftenposten.no.

Ulovlig fildeling og piratkopiering er den største trusselen ytringsfriheten står overfor. Kopieringen truer livsgrunnlaget til forfattere og andre kunstnere verden over.

Det hevdet forlegger og ytringsfrihetsforkjemper William Nygaard i sin innledning til det åpne, internasjonale fagseminaret til Kopinor på Litteraturhuset i går.

Per Kristian Bjørkeng –  Journalist i Aftenpostens kulturredaksjon. Kommentar

Kan Huitfeldt løse fildelingsfloken? – kultur – Dagbladet.no.

En av de største utfordringene for en framtidsrettet kulturpoltikk ligger i møtet mellom nettets delingskultur og kulturindustriens interesser, mellom hensynet til personvernet og behovet for en fungerende forvaltning av opphavsretten.

Gjør det enkelt å dele lovlig! – Meninger – Debatt – Aftenposten.no.

Kundevennlig. Opphavsrett er igjen blitt et politisk tema. Dette kan vi særlig takke kunstnerorganisasjonene for, som gjennom kampanjen Dele – ikke stjele, utfordret partiene i valgkampen. Nå etter valget må vi arbeide videre: For bedre håndhevelse av opphavsrettsbrudd og for mer kundevennlige løsninger. Vi må gjøre det enkelt å dele!

YNGVE SLETTHOLM   –  adm. direktør, Kopinor

EUs fildelere kan fratas nettilgang – digi.no : Juss & samfunn.

EU-parlamentet lot seg presse til å trekke sitt krav om rettslig kjennelse.

EU-parlamentets «tillegg 138» til den store «Telekom-pakken» av oppdaterte vilkår for Europas telekombransje, ble fredag trukket. Formuleringer som skulle garantere at en domstol må inn i prosessen dersom det er snakk om å sperre noen fra tilgang til Internett, ble erstattet av en tekst som gjør at medlemslandene står fritt til å innføre prosedyrer der nettilbyderne kan avgjøre saken alene.

NRK setter opp sin egen torrent-tracker og legger ut populær serie.

Vi hadde stor suksess med å legge ut Nordkalotten 365 i full kvalitet for nedlasting via BitTorrent i fjor. Etter det har vi sporadisk lagt ut annet innhold også. Testene har vist at denne teknologien egner seg meget bra for å kunne nå ut med store filer til mange mennesker.

Morgenbladet.no – Statsstøtte eller platepoliti?.

Ny bok skisserer fire muligheter for hvordan musikere skal tjene penger i den digitale hverdagen.

Nedlasting av musikk er på vikende front. I en ny britisk undersøkelse ble tusen ungdommer spurt, og bare 26 prosent lastet ned ulovlig, mot 42 prosent i desember 2007. Tallene fra platebransjens fellesorganisasjon IFPI i mai viser at salg av musikk økte med 15 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Likevel er det for tidlig med en friskmelding av bransjen.

Pirate Bay stanset i Nederland – DN.no

Monday, 2nd November, 2009

Pirate Bay stanset i Nederland – DN.no.

Om ikke fildelings-siden stenger nettstedet, venter det 30.000 euro i bot. For hver eneste dag som går.

Jammie thomas – Han er akkurat som deg. Nå kan han bli ruinert! – ITavisen.

Ny fildelingssak ryster USA.

Joel Tenenbaum studerer fysikk ved universitetet i Boston. Nå kan han bli ruinert for resten av livet. (Ill.: physics.bu.edu)
I april skrev ITavisen om Boston-studenten Joel Tenenbaum, som i 2003 nektet å betale RIAA 3250 kroner fordi platebransjeorganisasjonen RIAA mente at han hadde lastet ned (og opp) sju låter ulovlig.

Kan bli reprise på Jammie-saken
Tenenbaum har siden fått støtte fra mange hold, blant annet fra den britiske gruppa Radiohead.

Lukrativt musikkran – Meninger – Kronikker – Aftenposten.no.

Nettpirater og teleselskaper tjener millioner på ulovlig nedlasting av musikk. Nå må politikerne gå ut mot dette tyveriet.

Svekket musikkbransje. Musikkbransjen i Norge anslår et årlig tap på 220 millioner kroner på grunn av ulovlig fildeling. Dette er et svært konservativt anslag. I 2000 ble det omsatt innspilt musikk for én milliard i Norge. Åtte år senere var omsetningen redusert med 400 millioner. Samtidig hadde bruken av musikk økt med 25 prosent. Legges disse tallene til grunn for tapsberegningen, har ti år med ulovlig fildeling resultert i et tap på nærmere 650 millioner kroner årlig for musikkbransjen i Norge. Hvis vi derimot la antall ulovlige nedlastinger til grunn for beregningen og tar med spill og film, snakker vi om årlige tap for norske rettighetshavere på mange milliarder.'