Ukjente Mozart-partitur funnet

Monday, 22nd September, 2008

Aftenposten kunne 19. september melde at to partiturer signert av Wolfgang Amadeus Mozart er funnet i et bibliotek i Nantes i Frankrike. Det er en tysk forsker som har funnet de to partiturene, som inneholder to hittil ukjente komposisjoner av Mozart.

Tilknytningen til opphavsrett er noe perifer. Men dette gir oss som underviser i opphavsrett et autentisk eksempel hvor en bestemmelse som den man finner i åvl § 41a kan bli aktuell.  Denne bestemmelsen lyder:

“Den som første gang rettmessig gjør tilgjengelig for allmennheten et åndsverk som ikke er blitt offentliggjort innen utløpet av vernetiden etter §§ 40 og 41, tilkommer samme rett som en opphavsmann etter § 2. Denne rett varer i 25 år etter utløpet av det år verket første gang ble gjort tilgjengelig for allmennheten.”

Hittil har i alle fall jeg snakket om at hvis noen skulle finne et hittil ukjent Ibsen-manuskript, eller noe tilsvarende. Fra nå av vil jeg bruke dette, uansett om noen faktisk vil kreve en slik rett eller ikke.'