tu.no – Kan gå til søksmål mot Google – Teknisk Ukeblad.

Selskapet Magenta News, som leverer lenker til artikler etter forespurte nøkkelord, ble forrige uke dømt til å betale 4,4 millioner til Mediebedriftenes klareringstjeneste for å ha krenket nettavisers opphavsrett.

Norsk dom gjør at Google sliter – VG Nett om Data og nett.

En dom i norsk domstol kan skape problemer for Google. Nå må søkemotorer spørre opphavsmenn om lov.

Forbudt å indeksere uten lov – digi.no : Juss & samfunn.

– Gjeldende rett er problematisk, sier Jon Bing etter omstridt dom i Oslo tingrett.
Skal indeksering av søketjenester på nettet kreve samtykke fra opphavspersoner? Det har Oslo tingrett som den første rettsintans i Norge nå tatt stilling til.'