Kraftig fall i CD-salget : Dagsavisen

Wednesday, 25th November, 2009

Kraftig fall i CD-salget : Dagsavisen.

Salget av nedlastet musikk øker, men omfanget er ennå ikke på langt nær stort nok til å dekke inn tapet fra fallet i CD-salget.'