fvn.no Blogging og verden

Sunday, 1st November, 2009

fvn.no Blogging og verden.

En flott sommerdag i Kristiansand har blitt avløst av grå regnskyer i horisonten, og deltagerne på BloggCamp trekker under tak igjen for å få faglig påfyll utover ettermiddagen, før kvelden bringer nye muligheter til fest og sosialt nettverksbygging ‘live’'