Passiv aksept

Friday, 6th November, 2009

Passiv aksept.

Betalingstjenestedirektivet innebærer også en annen endring i disfavør av norske kunder:

Tidligere, når en finansinstitusjon har ønsket å endre kundeavtalen din, har endringene måttet bli aktivt godkjent av deg – unntak har blant annet vært endringer i rente og gebyrer.

Etter lovendringen kan bankene endre kundeavtalen uten å innhente aktivt samtykke fra kundene:

Om banken ikke hører fra deg, anses endringene som akseptert.

Får hardere straff for å miste kortet

Friday, 6th November, 2009

Får hardere straff for å miste kortet.

1. november spratt egenandelen opp 50 prosent. Samtidig åpnes det for at bankene kan endre kundeavtaler uten at du må godkjenne endringene.'