Ikke fritt frem for ærekrenkelser

Thursday, 14th May, 2009

Som flere presseorganisasjoner og Riksadvokaten har bedt om i høringsuttalelser, har Regjeringen nå tatt til orde for å gå bort fra et lovutkast der ærekrenkelsesreglene ble foreslått videreført i straffeloven.

Anine Kierulf, Aftenposten  12.12.2008'