Arkiv for kategorien "Sykkel"

Sykkeldebatt på ville veier – iTromso

Wednesday, 25th November, 2009

Sykkeldebatt på ville veier – iTromso.

Syklende menns oppførsel i tromsøtrafikken er blitt gjenstand for en heftig og noe feilslått debatt.

Vei for syklene

Wednesday, 25th November, 2009

Vei for syklene.

Siljan, Skien og Porsgrunn skal få et sammenhengende sykkelveinett. Målet er å doble tallet på syklister.

Syklistenes landsforening er skeptiske til forslag om å fjerne fotgjengerfelt.

Syklistenes landsforenings lokallag med Jan Henrik Lund og Øivind Aarvig i spissen, er skeptiske til hvordan trafikkbildet i Fredrikstad utvikler seg.

Syklistenes Landsforening

Wednesday, 25th November, 2009

Syklistenes Landsforening.

Den 22. oktober i år inngikk et bredt flertall på Folketinget i Danmark en avtale som blant annet skal sikre at staten de neste årene skal tilrettelegge for sykkel som en attraktiv, utbredt og sikker transportform for pendling og fritid.

Syklistenes Landsforening

Wednesday, 25th November, 2009

Syklistenes Landsforening.

Generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening har i brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa uttrykt stor skuffelse over regjeringens nedprioritering av sykkeltrafikk.

Slik skal du velge bort bilen i drammensregionen

Wednesday, 25th November, 2009

Slik skal du velge bort bilen i drammensregionen.

Korte avstander, bedre sykkelveier og hyppigere bussavganger får folk til å droppe bilen.

Rettsløs på to hjul

Wednesday, 25th November, 2009

Rettsløs på to hjul.

Dag Otto Lauritzen

Sykkelpolitikk. Sykkelbølgen har avløst 80-tallets joggebølge i Norge. Men den kontinentale sykkelkulturen som nå brer seg her hjemme, ser ut til å komme like overraskende på veimyndighetene som på bilistene. Begge grupper vil helst unngå å forholde seg til oss og vår plass i trafikkbildet. Det er på høy tid at syklistenes plass i trafikkbildet og lovverket blir langt mer fremtredende.

Stadig flere ulykker – Rogaland – NRK Nyheter

Wednesday, 25th November, 2009

Stadig flere ulykker – Rogaland – NRK Nyheter.

Hittil i år er det registrert 38 sykkelulykker med død eller alvorlig skade som følge bare i Stavanger.

Vi hopper lett fra bil til bane : Dagsavisen

Tuesday, 24th November, 2009

Vi hopper lett fra bil til bane : Dagsavisen.

– Mange tilpasser seg raskt en overgang fra bilkjøring til kollektivtrafikk, sykkel og gange uten egentlig å oppleve det som særlig plagsomt, sier Aud Tennøy som er seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og stipendiat ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.'