Arkiv for kategorien "Personvern"

Slurv med enda et kreftregister

Wednesday, 9th December, 2009

Slurv med enda et kreftregister.

Kreftregisteret har slurvet med både mammografi- og livmorshalsregistre. Og håndteringen av følsomme personopplysninger er sterkt kritikkverdig, mener Datatilsynet.

Datatilsynet refser Ruter |  TV 2 Nyhetene

Tuesday, 1st December, 2009

Datatilsynet refser Ruter |  TV 2 Nyhetene.

Mener kollektivselskapet lagrer langt flere opplysninger enn det er behov for.

Datatilsynet har kontrollert kollektivselskapet Ruter etter at de innførte elektroniske billetter. Konklusjonen er at selskapet lagrer langt flere opplysninger enn de har behov for, og at kundene ikke opplyses godt nok om hva slags informasjon det er.

Datatilsynet kritiserer Forsvaret – Nyheter – NRK Nyheter.

Datatilsynet synes lite om at Forsvaret har opprettet 60.000 falske nettprofiler på norske 17-åringer på en Facebook-kopi – uten hver enkelts samtykke.

SATS lagret gravides helsedata

Monday, 23rd November, 2009

SATS lagret gravides helsedata.

Treningskjeden SATS har lagret data om gravide kvinner i en årrekke, og tatt kopi av gravides helsekort i flere måneder. SATS kan nå få en smekk fra Datatilsynet.

- Norge blir en frihavn – Hordaland – NRK Nyheter.

I saken mot den overgrepstiltalte eks-politmannen, fant politiet flesteparten av de tekniske bevisene i utlandet.

Det omstridte datalagringsdirektivet (DLD) i EU, er en av grunnene til at politiet kunne hente ut informasjon fra andre europeiske land. I henhold til direktivet skal datatrafikk lagres i minimum seks månder og maksimum to år.

Small victories | Gulliver | Economist.com

Wednesday, 18th November, 2009

Small victories | Gulliver | Economist.com.

AMERICA’S Transportation Security Administration has revised its airport security screening procedures in response to a lawsuit filed by the American Civil Liberties Union, the ACLU said last week. The new guidelines make clear that TSA agents can only conduct searches that are aimed at enhancing airline passenger safety and security. The TSA, in other words, is not the FBI, and shouldn’t pretend that it is. The ACLU now plans to drop its lawsuit, which stemmed from a widely publicized incident in St. Louis in March.

Kamera i 300 stavangerdrosjer – Nord-Jæren – NRK Nyheter.

Stavanger Taxi vedtok på et styremøte i dag å innstallere kameraer i sine 310 drosjer.

- Det har vi bestemt i lys av siste tids hendelser, hvor flere av våre sjåfører har blitt anmeldt for overgrep. Vi vil ha kameraer for å sikre både kunder og sjåfører mot overgrep, sier styreleder Morten Eriksen til NRK.

Fødselsnummer er ikke nødvendig ved kattemerking – Datatilsynet – personvern og informasjonssikkerhet.

Datatilsynet ser ikke behovet for registrering av fødselsnummer ved kattemerking.

I et nytt forslag fremlegger Mattilsynet et ønske om å merke katter i Norge. Av forslaget kommer det frem at ved merkingen skal det registreres navn, telefonnummer, adresse og fødselsnummer på eier. Datatilsynet mener at vilkårene for å registrere fødselsnummer ikke er oppfylt i dette tilfellet.

Uklart formål med skatteparadisregister – Datatilsynet – personvern og informasjonssikkerhet.

Datatilsynet ber Utenriksdepartementet utrede personvernskonsekvenser før de offentliggjør potensielle skattesnyltere.

Utenriksdepartementet foreslår i et høringsbrev at det opprettes et register på norske selskaper og enkeltpersoner som tilrettelegger og oppretter selskaper i det som i høringen kalles skatteparadis. Utenriksdepartementet ønsker å registrere navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer og gjøre registeret offentlig tilgjengelig.

Tar Google til retten

Sunday, 15th November, 2009

Tar Google til retten.

Datatilsynet i Sveits mener Googles «Street View» karttjeneste bryter loven.'