Arkiv for kategorien "Forskning"

Chaffeys blogg: Hvilke bedrifter i verden forsker mest?.

EU-kommisjonen har nå kommet med en ny utgave at sin EU Industrial R&D Investment Scoreboard (for de som har dårlig tid er det en pressemelding her).

Denne undersøkelsen måler næringslivets forskningsinnsats, ikke bare i EU, men også globalt. Og den ser på hvilke regioner, hvilke bransjer og hvilke enkeltbedrifter som leder an i verden. Næringslivet forsker stadig mer, og oppsummeringen av det store finanskriseåret 2008 er relativt optimistisk når det gjelder FoU:'