Arkiv for kategorien "Akademisk frihet"

Sway of N.R.A. Stymies Firearms Research, Scientists Say – NYTimes.com.

In the wake of the shootings in Tucson, the familiar questions inevitably resurfaced: Are communities where more people carry guns safer or less safe? Does the availability of high-capacity magazines increase deaths? Do more rigorous background checks make a difference?

24.01.2011

Forskerforum – Nyheter fra Forskerforum

Tuesday, 4th January, 2011

Forskerforum – Nyheter fra Forskerforum.

Fratar ansatte opphavsrett Universitetet i Tromsø tvinger ansatte til å gi fra seg opphavsretten til eget arbeid. Arbeidsgiver går for langt, mener Forskerforbundet.

04.01.2011

Minister for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland (SV), vil ikke kritisere Høgskolen i Oslo, etter at en norsk imam hevdet at USA sto selv bak terrorangrepene 11. september i et foredrag for studentene. Men egen imam-utdanning i Norge ivrer Aasland ikke for.

Aftenbladet  25.02.2009

Nødhavn for forfulgte forskere

Sunday, 19th October, 2008

Over 200 universiteter og høyskoler over hele verden er medlem av Scholars at Risk, et internasjonalt nettverk som jobber for å fremme ytringsfrihet og akademisk selvstendighet. I Norge er Universitetet i Oslo foreløpig eneste deltaker. Nå vil Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) at de øvrige utdanningsinstitusjonene i Norge skal følge etter. SAIHs lokallag i Bergen konsentrerer seg om de lokale institusjonene.

Vox Publica 03.10.2008

Oljefondets risiko

Saturday, 11th October, 2008

Statens pensjonsfond utland har gått på enorme undervannsskjær i aksje- og obligasjonsporteføljen. Tapene er urovekkende.

“Forleden hadde jeg en samtale (rett før det siste krakket) med en mann som er ansatt i forskningsavdelingen i Norges Bank. Han er frittalende. Vi var i samme selskap. Vi diskuterte forvaltningen av fondet. Han var raskt ute med å påpeke at i den del av banken som ikke har ansvar for fondet, er mange meget kritiske til at fondet har satt slappe kriterier for risikoen i aksjeporteføljen. Med den følge at “de kan ta seg den frihet å investere i en rekke selskaper som har meget høy risiko. Tapstallene det siste året viser det tydelig.”

“Får ikke lov”.
“Jaså”, sa jeg. “Det burde du definitivt skrive en artikkel om.” “Det får vi ikke lov til av ledelsen”, svarte han umiddelbart. Jeg trodde knapt det jeg hørte.

“Men du har jo din ytringsfrihet!” skjøt jeg inn så tydelig som mulig. “Du står helt fritt til å dra i gang en debatt om noe så alvorlig. Naturligvis. Skriv i vei.” Han sa ingenting.”

Aftenposten 07.10.2008

Akademikere verden over blir fratatt sin frihet, NTNU kan gjøre noe.

SAIHs lokallag i Trondheim har i oktober en kampanje om akademisk frihet og retten til fri akademisk aktivitet. Vi mener det er viktig at utdanningsinstitusjoner som SAIH-Trondheim tar internasjonal solidaritet på alvor og blir med på en dugnad for å fremme akademikeres rettigheter og muligheter.

Universitetsavisa 07.10.2008

Åpen tilgang og Tidsskriftets praksis

Friday, 10th October, 2008

Åpen tilgang innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett. Forfatter beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

A Jakobsson, R Nilsen, S Fossum

Tidsskrift for Den norske legeforening 28.06.2007

Hvem eier en tidsskriftartikkel?

Friday, 10th October, 2008

Spørsmål om åpen tilgang til artikler og spørsmål om opphavsrett til de samme artiklene er uavhengige av hverandre og må drøftes hver for seg.

Tidsskrift for Den norske legeforening 20.09.2007 (leder)

Laber interesse for opphavsrett

Friday, 10th October, 2008

Kven eig ein vitskapleg artikkel? Praksis viser at forskarar jamt over er lite opptekne av rettane dei har som opphavsmenn, og gjerne gjev frå seg opphavsretten til andre som er meir interesserte.

På Høyden 11.03.2008

Du skal høre mye

Thursday, 9th October, 2008

Podcasting av forelesninger gir langt flere fordeler enn ulemper. Derfor må hele UiO benytte seg av det i undervisningen, mener kronikkforfatteren.

Universitas  07.02.2008 Kronikk

Jeg har kommentert denne artikkelen på min blogg i Undervisning som podcast.'