Stockholm satsar på cyklister – DN.SE.

Fler långa cykelstråk, upprustade cykelbanor och möjlighet för cyklister att köra mot rött och enkelriktat. Antalet cyklande i Stockholm har ökat kraftigt de senaste åren och den kaotiska trafiksituationen öppnar för en rad satsningar på cykelpendling.

12.06.2011

Comments are closed.'