Sveriges Domstolar – Kammarrätten tillåter viss kameraövervakning i gymnasieskolor.

[2011-01-25] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm tillåter kameraövervakning av elevskåp men inte av korridorer, lektionssalar och liknande utrymmen. Det framkommer i två domar som avgjorts idag.

24.01.2011

Comments are closed.'