forskning.no > Oppretter lekkasjenettsted for forskere.

Førsteamanuensis Christian Beck ved Universitetet i Oslo mener norsk pedagogisk forskning er i så dårlig forfatning at han oppretter varslerstedet Pedleaks for å lufte ut.

22.12.2010

Comments are closed.'