Ansatte angriper arbeidsplassen.

Egne ansatte står for halvparten av datakriminaliteten på norske arbeidsplasser. Hver tredje virksomhet er blitt utsatt for angrep, men under 1 prosent velger å anmelde

21.10.2010 Aftenposten

Comments are closed.'