{{desc}}

via Skriftstykke-kjennelsen.

Alminnelige pengekrav – mest praktisk de vanlige fakturakrav/ubetalte regninger – kan inndrives ved direkte begjæring om utlegg, uten at man først har fått kravet bindende fastslått ved dom. Dette ble innført i 2004, for å lette innkrevingsprosessen. Lovens krav til “tvangsgrunnlag” er formulert som at kravet skal være fremmet for skyldneren i et “skriftstykke” som er sendt av kreditoren selv. Dette har effektivisert innkrevingen vesentlig, siden kreditor slipper å vente på (fraværs)dom i forliksrådet før utlegg begjæres. At skriftstykket samt betalingsoppfordring er sendt skyldneren, er tilstrekkelig grunnlag for å begjære utlegg og få tvangspant i skyldnerens eiendeler.

Comments are closed.'