Arkiv for January, 2010

{{desc}}

via Aksel må legge ned bloggen under OL – sport – Dagbladet.no.
IOK setter ned foten for Aksel Lund Svindal og andre bloggende topputøvere.

desc

via Italy blocks freedom to upload video | Telecoms Europe.

The Italian government has angered local ISPs and opposition lawmakers by announcing new laws that will require online media providers to obtain official authorization before uploading videos.

Skriftstykke-kjennelsen

Monday, 11th January, 2010

{{desc}}

via Skriftstykke-kjennelsen.

Alminnelige pengekrav – mest praktisk de vanlige fakturakrav/ubetalte regninger – kan inndrives ved direkte begjæring om utlegg, uten at man først har fått kravet bindende fastslått ved dom. Dette ble innført i 2004, for å lette innkrevingsprosessen. Lovens krav til “tvangsgrunnlag” er formulert som at kravet skal være fremmet for skyldneren i et “skriftstykke” som er sendt av kreditoren selv. Dette har effektivisert innkrevingen vesentlig, siden kreditor slipper å vente på (fraværs)dom i forliksrådet før utlegg begjæres. At skriftstykket samt betalingsoppfordring er sendt skyldneren, er tilstrekkelig grunnlag for å begjære utlegg og få tvangspant i skyldnerens eiendeler.

France could tax Google to subsidize music | Media Maverick – CNET News.

A report financed by the French government recommends that Google, MSN, Yahoo, and other big advertising companies–as well as Internet service providers–be taxed, with revenue set to help fund the music and publishing sectors.

{{desc}}

via Politikere tjener på automater – Hordaland – NRK Nyheter.'