Vei for syklene.

Siljan, Skien og Porsgrunn skal få et sammenhengende sykkelveinett. Målet er å doble tallet på syklister.

Comments are closed.'