Syklistenes landsforening er skeptiske til forslag om å fjerne fotgjengerfelt.

Syklistenes landsforenings lokallag med Jan Henrik Lund og Øivind Aarvig i spissen, er skeptiske til hvordan trafikkbildet i Fredrikstad utvikler seg.

Comments are closed.'