Syklistenes Landsforening.

SLF krever 10% av vegbevilgningene til sykkelveger og en belønningsordning som skal premiere kommuner som satser på sykkeltrafikk. SLF vil også belønne den enkelte syklist økonomisk, bl.a. ved økte satser for bruk av egen sykkel i tjenestereiser og at sykkel som betales av arbeidsgiver skal fritas for inntektsbeskatning.

Comments are closed.'