Syklistenes Landsforening.

Budsjettforslaget legger opp til at 150 mill. kr av Post 30 i 2010 skal brukes på tiltak for bedre gang-og sykkeltrafikk. NTP la til grunn 285 mill. kr per år.  Det som av regjeringen ble omtalt som en satsing på sykkel i NTP gjenstår med andre ord som en nedprioritering av sykkelsatsingen i 2010.

Comments are closed.'