Rettsløs på to hjul.

Dag Otto Lauritzen

Sykkelpolitikk. Sykkelbølgen har avløst 80-tallets joggebølge i Norge. Men den kontinentale sykkelkulturen som nå brer seg her hjemme, ser ut til å komme like overraskende på veimyndighetene som på bilistene. Begge grupper vil helst unngå å forholde seg til oss og vår plass i trafikkbildet. Det er på høy tid at syklistenes plass i trafikkbildet og lovverket blir langt mer fremtredende.

Comments are closed.'