Arkiv for November 25th, 2009

Syklistenes landsforening er skeptiske til forslag om å fjerne fotgjengerfelt.

Syklistenes landsforenings lokallag med Jan Henrik Lund og Øivind Aarvig i spissen, er skeptiske til hvordan trafikkbildet i Fredrikstad utvikler seg.

Syklistenes Landsforening

Wednesday, 25th November, 2009

Syklistenes Landsforening.

Den 22. oktober i år inngikk et bredt flertall på Folketinget i Danmark en avtale som blant annet skal sikre at staten de neste årene skal tilrettelegge for sykkel som en attraktiv, utbredt og sikker transportform for pendling og fritid.

Syklistenes Landsforening

Wednesday, 25th November, 2009

Syklistenes Landsforening.

Generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening har i brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa uttrykt stor skuffelse over regjeringens nedprioritering av sykkeltrafikk.

Slik skal du velge bort bilen i drammensregionen

Wednesday, 25th November, 2009

Slik skal du velge bort bilen i drammensregionen.

Korte avstander, bedre sykkelveier og hyppigere bussavganger får folk til å droppe bilen.

Rettsløs på to hjul

Wednesday, 25th November, 2009

Rettsløs på to hjul.

Dag Otto Lauritzen

Sykkelpolitikk. Sykkelbølgen har avløst 80-tallets joggebølge i Norge. Men den kontinentale sykkelkulturen som nå brer seg her hjemme, ser ut til å komme like overraskende på veimyndighetene som på bilistene. Begge grupper vil helst unngå å forholde seg til oss og vår plass i trafikkbildet. Det er på høy tid at syklistenes plass i trafikkbildet og lovverket blir langt mer fremtredende.

Stadig flere ulykker – Rogaland – NRK Nyheter

Wednesday, 25th November, 2009

Stadig flere ulykker – Rogaland – NRK Nyheter.

Hittil i år er det registrert 38 sykkelulykker med død eller alvorlig skade som følge bare i Stavanger.

Kraftig fall i CD-salget : Dagsavisen

Wednesday, 25th November, 2009

Kraftig fall i CD-salget : Dagsavisen.

Salget av nedlastet musikk øker, men omfanget er ennå ikke på langt nær stort nok til å dekke inn tapet fra fallet i CD-salget.'