Arkiv for November 25th, 2009

Syklistenes Landsforening

Wednesday, 25th November, 2009

Syklistenes Landsforening.

Generalsekretær Rune Gjør har skrevet brev til politidirektør Ingelin Killengren, hvor han er kritisk til de holdninger som enkelte polititjenestemenn gir uttrykk for om syklister.

Syklistenes Landsforening

Wednesday, 25th November, 2009

Syklistenes Landsforening.

SLF krever 10% av vegbevilgningene til sykkelveger og en belønningsordning som skal premiere kommuner som satser på sykkeltrafikk. SLF vil også belønne den enkelte syklist økonomisk, bl.a. ved økte satser for bruk av egen sykkel i tjenestereiser og at sykkel som betales av arbeidsgiver skal fritas for inntektsbeskatning.

– Slik kan vi ikke ha det – adressa.no

Wednesday, 25th November, 2009

– Slik kan vi ikke ha det – adressa.no.

På Ranheim har noen plassert et stort bord midt i undergangen ved Olderdalen. – Farlig, sier syklist.

Bergen stryker som sykkelby – bt.no

Wednesday, 25th November, 2009

Bergen stryker som sykkelby – bt.no.

Listen har vært klar en stund, men det er først nå den endelige rapporten om undersøkelsen er ferdig. Her går det klart frem hvorfor medlemmene av foreningen har gitt Bergen bunnplassering.

Bilkaos uten syklister – adressa.no

Wednesday, 25th November, 2009

Bilkaos uten syklister – adressa.no.

Hvis alle syklistene i Trondheim valgte bilen i stedet for tohjulingen, ville det daglige kaoset vært nesten like ille som da Kroppanbrua nylig var stengt i sju timer.

Syklistenes Landsforening

Wednesday, 25th November, 2009

Syklistenes Landsforening.

Samferdselsdepartementet har i brev til Justisdepartementet nylig gitt klart uttrykk for at muligheten for å tillate sykling mot envegsregulering må benyttes.

Sykkelbyen – adressa.no

Wednesday, 25th November, 2009

Sykkelbyen – adressa.no.

En ny undersøkelse bekrefter Trondheim som landets fremste storby for bruk av sykkel. Og det er en gledelig økning i antall syklister. Det er utvilsomt på sin plass å gjøre byen enda mer attraktiv og sikrere for sykling. Slik kan Trondheim fortsatt være et utstillingsvindu – men nå for sykkel.

Syklistenes Landsforening

Wednesday, 25th November, 2009

Syklistenes Landsforening.

Budsjettforslaget legger opp til at 150 mill. kr av Post 30 i 2010 skal brukes på tiltak for bedre gang-og sykkeltrafikk. NTP la til grunn 285 mill. kr per år.  Det som av regjeringen ble omtalt som en satsing på sykkel i NTP gjenstår med andre ord som en nedprioritering av sykkelsatsingen i 2010.

Sykkeldebatt på ville veier – iTromso

Wednesday, 25th November, 2009

Sykkeldebatt på ville veier – iTromso.

Syklende menns oppførsel i tromsøtrafikken er blitt gjenstand for en heftig og noe feilslått debatt.

Vei for syklene

Wednesday, 25th November, 2009

Vei for syklene.

Siljan, Skien og Porsgrunn skal få et sammenhengende sykkelveinett. Målet er å doble tallet på syklister.'