Uklart formål med skatteparadisregister – Datatilsynet – personvern og informasjonssikkerhet.

Datatilsynet ber Utenriksdepartementet utrede personvernskonsekvenser før de offentliggjør potensielle skattesnyltere.

Utenriksdepartementet foreslår i et høringsbrev at det opprettes et register på norske selskaper og enkeltpersoner som tilrettelegger og oppretter selskaper i det som i høringen kalles skatteparadis. Utenriksdepartementet ønsker å registrere navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer og gjøre registeret offentlig tilgjengelig.

Comments are closed.'