Fødselsnummer er ikke nødvendig ved kattemerking – Datatilsynet – personvern og informasjonssikkerhet.

Datatilsynet ser ikke behovet for registrering av fødselsnummer ved kattemerking.

I et nytt forslag fremlegger Mattilsynet et ønske om å merke katter i Norge. Av forslaget kommer det frem at ved merkingen skal det registreres navn, telefonnummer, adresse og fødselsnummer på eier. Datatilsynet mener at vilkårene for å registrere fødselsnummer ikke er oppfylt i dette tilfellet.

Comments are closed.'