tu.no – Nordisk samarbeid mot ID-tyveri – Teknisk Ukeblad.

Den ferske norske nettsiden med veiledning for å unngå identitetstyveri kan bli en felles nordisk tjeneste.

Comments are closed.'