Skattelister – Kan stramme inn skattesøket – DinSide Økonomi.

Offentliggjøringen av skattelistene er kanskje mer omdiskutert enn noen gang. Arbeiderpartiet er fremdeles for offentliggjøring av tallene, men nå ser de på mulighetene for innstramminger.

Comments are closed.'