Kritiserer Justisdepartementets passhåndtering – Politiforum.

– Nesten umulig å misbruke eller forfalske dagens biometriske pass, sier Justisdepartementet. – Prinsippløst, hevder pass-søker.
– Jeg ble sjokkert da jeg ble klar over hvor lemfeldig ordningen med passene er, sier Gyrd Nannestad. Hans 19 år gamle datter skulle for første gang på egen hånd ordne med pass. Da passet ikke dukket opp i postkassen som avtalt, ringte hun sitt lokale politi for å etterlyse det. Politiet kunne ikke hjelpe, og henviste til Posten.

Comments are closed.'