BALLADE: Vurderer endringer i Åndsverkloven.

Anniken Huitfeldt vil ikke gå inn for å utestenge ulovlige fildelere fra nettet, slik flere europeisk land går inn for. I dette intervjuet sier den nye kulturministeren dessuten at det er en målsetning at kulturlivet øker sine egeninntekter, blant annet for å ”redusere institusjonens avhengighet av en enkelt instans”.

Comments are closed.'