Ingen motsetning – Meninger – Debatt – Aftenposten.no.

HELGE RØNNING   –  professor, Universitetet i Oslo, styreleder i Kopinor

Opphavsrett og personvern. I Aftenposten 20. oktober har Per Kristian Bjørkeng en kommentar som delvis er et slags referat fra det møtet jeg ledet 19. oktober i forbindelse et internasjonalt seminar i Litteraturhuset, arrangert av Kopinor, der Fay Weldon, André Brink og William Nygaard talte. Seminaret dreide seg om menneskerettigheter, forfattere og forleggeres rettigheter. Kommentarer må Bjørkeng få lov å komme med som han vil, men skal han referere hva som ble sagt på møtet, bør han gjøre det på en noe mer representativ måte enn det han gjør i artikkelen sin, som er et skoleeksempel på hvordan journalister ikke bør blande genrer.

Comments are closed.'