Alltid foran og like rådvill – Meninger – Madsen – Aftenposten.no.

Per Anders Madsen –  Redaktør i AftenpostenKommentar

En grundig vurdering lå bak Dagbladets identifisering av den drapssiktede i Skaun. Desto verre.

IKKE BARE PRINSIPPER ligger til grunn når mediene tar stilling til identifisering i kriminalsaker. Avveiningene handler like mye om når, hvordan og hvor ofte og kraftfullt identifisering skal skje.

Comments are closed.'