Abcbloggen.origo.no : Nyhetsagentenes fremtid.

Det dukker stadig opp nye mediekonsern som klager over at Google og andre søketjenester stjeler deres innhold. Hovedargumentet deres er alltid at disse bryter alt som har med opphavsrett å gjøre. Allikevel ønsker de å bli indeksert av dem og innholdet tilgjengeliggjøres, men da mot betaling.

Vi fikk nettopp en smaksprøve da New York Times avslørte at Tyskland vurderer å innføre et system med lisensbetaling for kommersielle medier som indekserer og lenker til andre nyhetsnettsteders innhold. Blir dette gjeldende praksis, frykter flere at det kan bety slutten på hele systemet for lenking og sitering, noe som har blitt en viktig del av hele mediebildet på nettet i dag. Det store paradokset her er at journalister selv i stor grad tar i bruk disse nyhetsaggregatorene når de leter etter stoff og bakgrunnsmateriale til sakene de skriver.

Comments are closed.'